Advies & Support

Advies is een belangrijke vorm van dienstverlening die Scharpff Consultancy u kan bieden. Zoals advies over de aanschaf van een bepaald pakket, systeem of platvorm in uw organisatie, of over de gevolgen van de integratie van een bepaalde automatiseringsstap die u in uw organisatie wilt zetten. We kunnen u begeleiden bij het gehele proces van de aanschaf, de implementatie en het gebruik van (nieuwe) automatiseringsmiddelen. Door de zeer praktijkgerichte en jarenlange ervaring van de mensen van Scharpff Consultancy en van de partners in het Wizard Network, is hun advies bij zulke vaak ingrijpende veranderingen uiterst waardevol voor uw organisatie.

Wij kunnen u adviseren in vaktechnisch en/of commercieel opzicht bij:
Opleidingsfaciliteiten, cursusmateriaal en coaching
Hardware-aanschaf en -aanpassing
Software-aanschaf, -aanpassing en -ontwikkeling
Netwerk-aanschaf, -aanleg, -tuning, -ondersteuning en -beheer
Internet-aanmelding, -gebruik, -tuning en -sitebouw
en in algemenere zin bij de analyse en ontwikkeling van: informatiestromen, database management systemen, management informatiesystemen, logistieke en organisatie structuren, veranderingsprocessen, ISO-certificering, enzovoorts.

Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op bij de deur: mocht u onverhoopt problemen tegenkomen of bepaalde zaken snel willen weten, dan kunt u ons te allen tijde bellen, schrijven of e-mailen. We zoeken dan samen met u een oplossing voor het probleem of we leveren u zo spoedig mogelijk de benodigde, gewenste informatie.

Als u regelmatig vragen heeft en u vindt de antwoorden die u bij de supportafdelingen van uw hard- en softwareleveranciers niet van de gewenste kwaliteit, neem dan met ons contact op en we zullen zien of wij deze kwaliteit wel kunnen leveren..

De tarieven voor advies en support zijn zeer concurrerend omdat de organisatie Scharpff Consultancy nauwelijks overhead kent, en omdat bij inschakeling van collega-automatiseerders in het Wizard Network de relatie zo rechtstreeks mogelijk wordt gelegd tussen de opdrachtgever en de uitvoerders. In de regel wordt als uurtarief € 75,- gehanteerd, maar afhankelijk van de werkzaamheden zijn ook andere tarieven mogelijk, zowel lager als hoger.

Advies kan ook uitmonden in handige rapportages: zodat u over de informatie kunt beschikken die in uw organisatie verspreid kan worden. Overigens schrijven we sowieso aardig wat in opdracht: rapportages, maar ook artikelen voor diverse vakbladen, het elders al beschreven cursusmateriaal (ook volledig aan uw situatie aangepast), en complete boeken die bij diverse uitgeverijen zijn verschenen.