Applicaties

Het wiel bestaat al! Veel ronder dan het nu al is, zal het wel niet worden... Maar misschien ook wel, of wellicht zoekt u naar een andere manier om de zaak aan het rollen te krijgen.

PlanIT 3.6
PlanIT 3.6: een compleet cursusplanningsysteem

Als u het wiel niet opnieuw wilt uitvinden op automatiseringsgebied, heeft u een goed alternatief: laat het voor u uitvinden! Omdat Scharpff Consultancy deel uitmaakt van het Wizard Network, kunt ook u gebruik maken van de kennis en ervaring van de vele Wizard-specialisten op gebieden als Word-sjablonen, Visual Basic (for Applications)-programmeren, Access- en andere database-toepassingen, als ook netwerk-cracks en -tuners, internet adviseurs en programmeurs.

 

 

We kunnen zelfs zover gaan, dat specialisten complete toe- of aanpassingen ontwerpen en bouwen voor werkzaamheden binnen uw organisatie: denk bijvoorbeeld aan een eigen Database Management System (DBMS), of een Management Information System (MIS), maar ook aan bijvoorbeeld invoering van een eigen huisstijl of werkwijze met alle (automatiserings) gevolgen van dien, zoals implementatie van standaarddocumenten, spreadsheetmodellen, MIS, DBMS, (peer-to-peer) netwerken, en dergelijke. En alles kan worden gerealiseerd vanuit de achterliggende filosofie: dat u uiteindelijk zelf in staat bent de noodzakelijke (beheer)taken en handelingen te verrichten.

Q++
voorbeeld van applicatie Q++, een kwaliteitsregistratiesysteem

Uw opdrachten worden door ons in projectvorm uitgevoerd waarbij u in fasen van ca. 10 werkuren de voortgang kunt zien en be´nvloeden. De tarieven die we daarbij hanteren zijn zonder meer concurrerend: vanaf € 75,- per uur kunt u onze mensen uw werk laten doen en van hen leren hoe u het zelf kunt beheersen en beheren.