Cursusmateriaal voor de pc van Sch@rpff Consultancy

HomeNaar de welkomstpagina van Sch@rpff Consultancy


Cursusmateriaal
Hierboven enkele pagina's uit het materiaal voor een globale indruk:
korte uitleg, veel oefeningen en duidelijke illustraties.

Het succes en de praktijkgerichtheid van pc-opleidingen is vooral afhankelijk van het cursusmateriaal. Scharpff Consultancy heeft vele titels ontwikkeld voor pc-cursussen voor gebruik in opleidingcentra of op de werkplek. Het overzichtelijk modulair opgebouwde cursusmateriaal met inhoudsopgave en oefeningen is zoveel mogelijk afgestemd op de toepassing in de praktijk. De cursusinhoud en het cursusmateriaal zelf worden dan ook voortdurend aangepast aan nieuwe markt- en softwareontwikkelingen.
Ons cursusmateriaal is bij diverse Individuele Training Centra in gebruik en wordt ook door veel van onze trainingsrelaties ingezet bij zowel klassikale als individuele trainingen. En veel van de hiermee 'getrainde' gebruikers bewaren het cursusmateriaal als naslagwerk in de buurt de pc om er zo nu en dan nog eens iets in op te zoeken. Of zelfs het hele cursusmateriaal later nog eens door te nemen...

CURSUSAANBOD


Hieronder vindt u een overzicht waarin beknopt is aangegeven hoe een cursus in elkaar zit, welke voorkennis gewenst is, en dergelijke. Adviesduur voor een cursus wordt in overleg vastgesteld, introducties zijn meestal 1 dag, basiscursussen 1 of 2 dagen, en vervolgcursussen in de regel 1 dag. Een cursus kan ook in het dubbele aantal dagdelen worden verzorgd. Een dagdeel kan zijn een ochtend, een middag of een avond. De lengte van een dagdeel is normaliter 3 uur.


 


INTRODUCTIES

Deelnemers aan de introductiecursussen maken kennis met de mogelijkheden van personal computers. Belangrijke begrippen en computertermen worden behandeld, en de elementaire kennis en basisvaardigheden worden besproken en gedemonstreerd. De cursisten krijgen ruim de gelegenheid de stof te oefenen door middel van opdrachten. Er zijn twee soorten introductie-cursussen: de (vaak klassikale) presentaties, en de (meestal individuele) vaardigheidstrainingen in het gebruik van pc, netwerk, internet, besturingssysteem of programma.

Doelgroep

Beginnende gebruikers.

Benodigde voorkennis

Er is voor de meeste introducties geen specifieke voorkennis vereist. Uitzonderingen zijn de introducties netwerk of internet, waar enige voorkennis van het besturingssysteem wordt verondersteld.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training in groepsverband (maximaal 10 personen), voor elke cursist staan een computer en een printer ter beschikking. Klassikale training met in de regel groepen van maximaal 10 personen, maar ook grotere groepen in overleg mogelijk.

Onderwerpen

  • Onderdelen en werking van de computer
  • Basishandelingen (bijvoorbeeld binnen het besturingssysteem)
  • Bestandsbeheer (bijvoorbeeld organisatie op de pc, in het netwerk, op internet)
  • Demonstratie van de mogelijkheden (meestal in kantoorautomatisering): o.a. tekstverwerking, spreadsheets, gegevensbeheer, tekenen en integratie van onderdelen

BESTURINGSSYSTEMEN

Deelnemers aan cursussen die de besturingssystemen behandelen, maken kennis met de mogelijkheden van het besturingssysteem van de personal computer, zoals Windows, Apples MacOS of soms Linux, of in het netwerk, bijvoorbeeld met Windows serversoftware. Tijdens de cursusdag(en) wordt er aandacht besteed aan elementaire vaardigheden, zodat de cursist in staat is adequaat met de Gebruikersinterface (de omgeving waarin de gebruiker met de pc of het netwerk communiceert) om te gaan. De cursisten krijgen ruim de gelegenheid de stof te oefenen door middel van opdrachten.

Doelgroep

Beginnende pc gebruikers of beginnende pc (netwerk) beheerders.

Benodigde voorkennis

Voor de gebruikers is geen specifieke voorkennis vereist, voor de beheerders is meestal kennis van de gebruikersvaardigheden vereist.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen), voor elke cursist staat een computer, een laptop en eventueel een printer ter beschikking. Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen, maar ook andere groepsgrootten zijn mogelijk (bijvoorbeeld Beheer Netwerk met maximaal 6 personen).

Onderwerpen


TEKSTVERWERKING

De deelnemers aan een Tekstverwerkingscursus leren omgaan met de vele mogelijkheden van een tekstverwerkingspakket, zoals Word, Writer, WordPerfect of WordPro. Naast de basisvaardigheden worden ook een groot aantal speciale functies gedemonstreerd. Doordat de cursist vooral conceptueel leert denken in de omgang met de besturingsomgeving en het programma, zal men na het doorlopen van de cursus in staat zijn zelf zijn weg te vinden in de vele mogelijkheden van het pakket. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassingen van tekstverwerking en tekstautomatisering, doordat er met voorbeelden uit de alledaagse praktijk wordt gewerkt.

Doelgroep

(Toekomstige) gebruikers van tekstverwerkers.

Benodigde voorkennis

Kennis van het besturingssysteem waaronder het pakket draait (bijvoorbeeld Windows) is nodig.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen). Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen.

Onderwerpen


REKENBLADPROGRAMMA’S (SPREADSHEETS)

De deelnemers aan een Spreadsheetcursus leren omgaan met de vele mogelijkheden van een rekenbladprogramma, zoals Excel, Calc, Lotus of Quattro Pro. Naast de basisvaardigheden worden ook een groot aantal speciale functies gedemonstreerd. Doordat de cursist vooral conceptueel leert denken in de omgang met de besturingsomgeving en het programma, zal men na het doorlopen van de cursus in staat zijn zelf zijn weg te vinden in de vele mogelijkheden van het pakket. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassingen van rekenmodellen, doordat er met voorbeelden uit de alledaagse praktijk wordt gewerkt. Tevens zullen grafische toepassingen en database-mogelijkheden aan de orde komen.

Doelgroep

(Toekomstige) gebruikers van spreadsheetpakketten.

Benodigde voorkennis

Kennis van het besturingssysteem waaronder het pakket draait (bijvoorbeeld Windows) is nodig.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen). Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen.

Onderwerpen


GEGEVENSBEHEER (DATABASE)

De deelnemers aan een Databasecursus leren omgaan met de vele mogelijkheden van een gegevensbeheerprogramma, zoals Access of dBase. Naast de basisvaardigheden worden ook een groot aantal speciale functies gedemonstreerd. Doordat de cursist vooral conceptueel leert denken in de omgang met de besturingsomgeving en het programma, zal men na het doorlopen van de cursus in staat zijn zelf zijn weg te vinden in de vele mogelijkheden van het pakket. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassingen van gegevensbeheer en -verwerking, doordat er met voorbeelden uit de alledaagse praktijk wordt gewerkt. Naast het maken van (invul)formulieren, rapporten, etiketten e.d. wordt er ook aandacht besteed aan sorteren en zoeken in een datatase. Ook de concepten van database-management systemen worden in beginsel besproken.

Doelgroep

(Toekomstige) gebruikers en beheerders van databases.

Benodigde voorkennis

Kennis van het besturingssysteem waaronder het pakket draait (bijvoorbeeld Windows) is nodig. Voor de gebruikers is geen specifieke voorkennis van databases vereist, voor de beheerders is meestal kennis van de gebruikersvaardigheden vereist.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen). Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen.

Onderwerpen


PRESENTATIE

De deelnemers aan een Presentatiecursus krijgen inzicht in de werking en de mogelijkheden van een presentatiepakket, zoals PowerPoint, Impress, Prezi of Presentations. Naast de basisvaardigheden worden ook een groot aantal speciale functies gedemonstreerd. Doordat de cursist vooral conceptueel leert denken in de omgang met de besturingsomgeving en het programma, zal men na het doorlopen van de cursus in staat zijn zelf zijn weg te vinden in de vele mogelijkheden van het pakket. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van presentaties, doordat er met voorbeelden uit de alledaagse praktijk wordt gewerkt. Na afloop van de cursus is men in staat zelfstandig een presentatie (incl. sjablonen en modellen) op te zetten, de grafische mogelijkheden te benutten en bijv. handouts voor het publiek te verzorgen.

Doelgroep

(Toekomstige) gebruikers presentatiepakketten.

Benodigde voorkennis

Kennis van het besturingssysteem waaronder het pakket draait (bijvoorbeeld Windows) is nodig.

Cursusmateriaal

Voor individuele of klassikale toepassing speciaal ontwikkelde werkboeken.

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen). Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen.

Onderwerpen


NETWERKEN

De deelnemers aan een Netwerkcursus krijgen inzicht in de werking en de mogelijkheden van een netwerk of internet/intranet. Naast de basisvaardigheden worden ook een groot aantal speciale functies en beheersmogelijkheden gedemonstreerd. Doordat de cursist vooral conceptueel leert denken in de omgang met de besturingsomgeving en de programma’s, zal men na het doorlopen van de cursus in staat zijn zelf zijn weg te vinden in de vele mogelijkheden. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassing en het beheer van bijvoorbeeld netwerken, websites etc., doordat er met voorbeelden uit de alledaagse praktijk wordt gewerkt.

Doelgroep

(Toekomstige) gebruikers en/of beheerders van netwerken/internet.

Benodigde voorkennis

Kennis van het besturingssysteem waarmee de taken binnen het netwerk of het pakket worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Windows Server) is nodig. Diepere kennis omtrent pc’s (hard- en software) is gewenst (niet per se voor de Introducties en gebruikerscursussen).

Grootte van de groep

Individuele training voor gebruikers in groepsverband (maximaal 10 personen). Klassikale training kan met in de regel groepen van maximaal 10 personen. Voor beheerderscursussen zijn in de regel kleinere groepen gewenst.

Onderwerpen (afhankelijk van cursus)


CURSUSMATERIAAL AANSCHAFMOGELIJKHEDEN

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden en tarieven die we hanteren voor levering van cursusmateriaal (naast de service Training4U):