European Computer Driving Licence

Er is de laatste jaren veel aandacht voor het Europees Computer Rijbewijs, zeg maar: de internationale variant van het Digitaal Rijbewijs. Het Europees Computer Rijbewijs (European Computer Driving Licence, afgekort ECDL) is een getuigschrift dat aangeeft dat de houder geslaagd is voor zeven examens. Het ECDL is een internationaal geaccepteerd document. Het geeft de verzekering dat de houder van het certificaat vaardig is in het omgaan met computers en in het gebruik van veel voorkomende toepassingen.

De doelstellingen van het ECDL:

De onderdelen van het ECDL:

Basiskennis Personal Computer
Besturingssysteem
Tekstverwerking
Spreadsheets
Databases
Presentatie
Informatienetwerken

De ECDL examens:

Het ECDL wordt uitgereikt na het met succes afleggen van één examen dat de theoretische kennis vaststelt en zes examens die de vaardigheid van de kandidaat met betrekking tot het gebruik van de computer vaststellen.

Scharpff Consultancy kan u voorzien van een werkboek dat kan dienen als voorbereiding op de examens die (landelijk) door gecertificeerde instituten worden afgenomen. Voor sommige onderdelen van de examens zijn naast de basismodules ook de kernmodules vereist. De volledige basis- en/of vervolg-cursusmappen van Scharpff Consultancy van de diverse onderdelen behandelen ook die stof. In het werkboek vindt u aan het begin van elke ECDL-module de beschrijving van de doelen, en de vereiste stof voor de examens.

Als regel moeten alle examens binnen een tijdsbestek van drie jaar behaald worden. De examens kunnen bij elk geaccrediteerd testcentrum in Europa afgelegd worden. Ook Scharpff Consultancy biedt u uitgebreide mogelijkheden om te testen of u over de juiste vaardigheden beschikt. Zo zijn er voor de onderdelen vaardigheidstesten beschikbaar en natuurlijk kunt u ook op de pagina Test uw kennis onderzoeken hoeveel u al weet over de diverse onderwerpen.

De vaardigheden voor het ECDL kunnen worden getraind in ITC-verband bij u aan huis of bij Scharpff Consultancy tegen de reguliere tarieven. De toetsing (in de regel één uur per onderdeel nodig) kan ook individueel en op afspraak door ons worden geregeld. Er wordt per toets dan een tarief van € 75,- gehanteerd. U kunt ook voordelig een toetslicentie aanschaffen, zodat u zelf de toetsing kunt regelen.

Heeft u vragen omtrent het ECDL en/of de mogelijkheden voor uw organisatie, email ons dan.